Subscribe
  • facebook
  • twitter
  • whatsapp
  • linkedin
Artabun Fuffuken-fankanfayau da Kilaki

Artabun Fuffuken-fankanfayau da Kilaki

Masu koyon watsatsake da buda wagagen littattafai a farfajiyar Dodorido da ke Amintattar jaridar kasar Haurobiya, na da masaniya kan kowane ne Kilaki da fuffuken-fankan-fayau,