Subscribe
  • facebook
  • twitter
  • whatsapp
  • linkedin
Aura da ingarma

Aura da ingarma

Aura da ingarma sun zama kayan sharbar lagwada a kasashen duniya, inda al’ummar Turai suke daba wa Ingarma da godiya “gaya wa jini” na wuce su sharbi lagwada.