Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kyamar baki ko kyamar bakake?

ADVERTISEMENT

Sowore zai jawo sawarwari

BALARABE LADAN balaladan@yahoo.com

Kara wuta Baba!

BALARABE LADAN balaladan@yahoo.com

Najeriya ta zama takalmin kaza, mutu-ka-raba

BALARABE LADAN balaladan@yahoo.com

Mu ruga mu bar makiya ruga

BALARABE LADAN balaladan@yahoo.com