ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Fancon fincikar ficikar facaka

ADVERTISEMENT

Rudanin raurawar rabon rawunna (1)

turakundodo@yahoo.com

Rugumniyar rarumar ragama

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Zunden Zaman-furfuren Zaman-fara

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Gangancin gunjin Gurarar Goronyon gwauro

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Gangankon gwangwanin garewanin gahawa

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com