Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Rudanin raurawar rabon rawunna (2)

ADVERTISEMENT

Gangancin gunjin Gurarar Goronyon gwauro

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Gangankon gwangwanin garewanin gahawa

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Mahangar makekiyar makarantar Mama

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Kwakwar karin kadagon kwadago

turakundodo@yahoo.com