Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kiraye-kirayen kiwon karsanar kambama karkara (2)

ADVERTISEMENT

Rudanin raurawar rabon rawunna (2)

turakundodo@yahoo.com

Rudanin raurawar rabon rawunna (1)

turakundodo@yahoo.com

Rugumniyar rarumar ragama

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com

Zunden Zaman-furfuren Zaman-fara

Dodorido >>> turakundodo@yahoo.com