Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Sa Ubangiji da farko (2)

ADVERTISEMENT

Zaman cikin salama

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Zaman cikin salama

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Zaman hakuri da kauna

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Yin addu’a ba fasawa (2)

Fasto Enoch Atiyaye

Yin addu’a ba fasawa

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)