Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Mallakar Kanka

ADVERTISEMENT

Tushen zunubi da hanyar ceto (2)

noch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Tushen zunubi da hanyar ceto (1)

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Tushen zunubi da hanyar ceto (1)

Fasto Enoch Atiyaye

Mafificiyar Shari’ar Ubangiji

Fasto Enoch Atiyaye

Mafificiyar Shari’ar Ubangiji

Fasto Enoch Atiyaye