Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kamun kai ga mai bin Yesu Almasihu

ADVERTISEMENT

Yin addu’a ba fasawa (2)

Fasto Enoch Atiyaye

Yin addu’a ba fasawa

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Kauna

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Kamun kai ga rayuwar Kirista

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Mu zama masu godiya ga Ubangiji

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)