Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Rayuwa Mutum (1)

ADVERTISEMENT

Amintacce da mugun mutum

Fasto Enoch Atiyaye

Umarni da dokoki

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Zaman Mutum (1)

Fasto Enoch Atiyaye

Adali da mugu (3)

Fasto Enoch Atiyaye

Adali da mugu (2)

Fasto Enoch Atiyaye