Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Zaman cikin salama

ADVERTISEMENT

Kauna

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Kamun kai ga rayuwar Kirista

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Mu zama masu godiya ga Ubangiji

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Tawali’u

asto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Halin Kirki

Fasto Enoch Atiyaye